Методичні рекомендації для проведення практичних занять із дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Методичні рекомендації містять опис, програму і структуру навчальної дисципліни, теми в межах курсу, тестові завдання для визначення рівня засвоєння знань студентами, рекомендовану літературу. Укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови».

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету

Ключові слова

лінгвокраїнознавство, філологія, Sprach- und Landeskunde, linguistic and regional studies, philology, Philologie

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації для проведення практичних занять із дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови» : методичні рекомендації для студентів спеціальності 035.041 «Філологія» (Германські мови та літератури (переклад включно), (англійська мова та друга іноземна) / уклад. О.М. Тепла. - К. : НУБіП України, 2023. - 25 p.