Суржик та суржикізми в українських рок-поезіях 80-х років ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Погляди науковців у мовознавчій літературі на явище суржику є досить суперечливими. У статті порушено актуальну проблему активного функціонування суржику в рок-поезіях 80-х років ХХ століття. Встановлено специфіку суржику, роль суржикізмів, їх функції та відтінки, яких вони надають рок-поезіям. У статті йдеться про динаміку стилістичного використання суржикізмів поряд з іншими видами лексики (лайлива лексика, просторіччя, сленг та жаргонізми з діалектизмами та інтернаціоналізмами) у художніх текстах 80-х років ХХ століття на матеріалі текстів «Братів Гадюкіних» та Скрябіна. Проаналізовано фонетичні, лексичні та синтаксичні вияви українсько-російського суржику в порівнянні зі сучасними кодифікованими англійськими запозиченнями. Виокремлено характерні для рок-поезій особливості суржику. Визначено, які суржикізми є найпоширенішими за частиномовною належністю в українських рок-поезіях досліджуваного періоду. Репрезентовано різні погляди на явище суржику та його використання в художніх текстах та подано власну думку щодо його використання в українських рок-поезіях. Визначено, що автори рок-поезій впроваджують активне суржикове мовлення, реалізуючи експресивну і епатажну функції та надаючи рок-текстам іронічних та сатиричних відтінків, привертаючи увагу до твору, створючи ефект мовної гри. Перспектива дослідження полягає в потребі простежити здобутки мовознавства у вивченні суржику у текстах українських рок-поезій та лінгвостилістичний аналіз суржикізмів у текстах українських рок-поетів ХХ та ХХІ століть.

Опис

Ключові слова

суржик, суржикізми, жаргонізми, сленг

Бібліографічний опис

Запорожська Д.М. Суржик та суржикізми в українських рок-поезіях 80-х років ХХ століття / Д.М. Запорожська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 140-147