Проблема першоавторства неолексем у новітньому поетичному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті проаналізовано проблему першоавторства неолексем у новітньому поетичному дискурсі. На прикладі взаємозв’язків О. Пухонська ↔ І. Павлюк, І. Павлюк ↔ М. Вінграновський і Л. Костенко з’ясовано питання особистого та літературного впливу, розглянуто механізми запозичення неологізмів одним автором у іншого. Виявлено, що прямий особистий вплив одного автора на іншого втілюється також на рівні мовотворчості загалом та словотворчості зокрема. На основі порушення принципу функційної одноразовості авторських неолексем розрізнено поняття створення та відтворення інновацій. Наголошено на проблемі квазіпершоавторства деяких неологізмів. За допомогою методу лінгвопоетичного експерименту висунуто гіпотези щодо авторства деяких неолексем, засвідчених у словотворчості кількох авторів ХХ–ХХІ століть. Для достовірності результатів залучено метод інтертекстової експертизи, елементи стилеметрії та компаративістики, окреслено семантичне зближення та синергетичні зв’язки новотворів ув оригінальному та експериментальному контекстах.

Опис

Ключові слова

першоавторство, лінгвопоетичний експеримент, створення неологізмів, відтворення неологізмів, контекст

Бібліографічний опис

Максимчук Г.В. Проблема першоавторства неолексем у новітньому поетичному дискурсі / Г.В. Максимчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 143-150