Discourse with an actualized prepositive question component

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
This article deals with coherent text questions; analyzing discursive sayings, which are classified as a text unit, in which there is a communicative implementation of the grammatical sentence. The basis for the allocation of a discursive utterance in a separate communicative unit is the coreference (communicative-functional equivalence) to a grammatical sentense. Discourse statements with the actualized prepositional interrogative component and their relation to the grammatical formal-elementary (simple) sentence are studied in detail.
Опис
У статті розглядаються питання синтаксису зв’язного мовлення; аналізуються дискурсивні висловлення, що кваліфікуються як одиниця тексту, в якій відбувається комунікативна реалізація граматичного речення. В основу виділення дискурсивного висловлення в окрему комунікативну одиницю покладено кореферентність (комунікативно-функціональну еквівалентність) з граматичним реченням. Детально досліджуються дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним питальним компонентом і співвіднесеність їх з граматичним формально-елементарним (простим) реченням.
Ключові слова
синтаксис зв’язного мовлення, текст, дискурс, дискурсивне висловлення, кореферентність, просте речення, питальний компонент
Бібліографічний опис
Shinkaruk V.D., Dubovyk O.M. Discourse with an actualized prepositive question component / V.D. Shinkaruk, O.M. Dubovyk // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 7-13