Discourse with an actualized prepositive question component

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

This article deals with coherent text questions; analyzing discursive sayings, which are classified as a text unit, in which there is a communicative implementation of the grammatical sentence. The basis for the allocation of a discursive utterance in a separate communicative unit is the coreference (communicative-functional equivalence) to a grammatical sentense. Discourse statements with the actualized prepositional interrogative component and their relation to the grammatical formal-elementary (simple) sentence are studied in detail.

Опис

У статті розглядаються питання синтаксису зв’язного мовлення; аналізуються дискурсивні висловлення, що кваліфікуються як одиниця тексту, в якій відбувається комунікативна реалізація граматичного речення. В основу виділення дискурсивного висловлення в окрему комунікативну одиницю покладено кореферентність (комунікативно-функціональну еквівалентність) з граматичним реченням. Детально досліджуються дискурсивні висловлення з актуалізованим препозитивним питальним компонентом і співвіднесеність їх з граматичним формально-елементарним (простим) реченням.

Ключові слова

синтаксис зв’язного мовлення, текст, дискурс, дискурсивне висловлення, кореферентність, просте речення, питальний компонент

Бібліографічний опис

Shinkaruk V.D., Dubovyk O.M. Discourse with an actualized prepositive question component / V.D. Shinkaruk, O.M. Dubovyk // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 7-13