Утворення оксидів на міжфазних поверхнях залізовуглецевих сплавів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид. центр НУБіП України
Анотація
Опис
Ключові слова
утворення оксидів, утворення оксидів на міжфазних поверхнях, залізовуглецеві сплави, матеріалознавство
Бібліографічний опис
Афтанділянц Є.Г. Утворення оксидів на міжфазних поверхнях залізовуглецевих сплавів // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 365 – 368