Вплив вітамінів е і с на кількість І функціональну активність Τ- ι β-лімфоцитів крові курчат-бройлерів

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Досліджували окремі показники Т- і В-клітинної ланок імунітету курчат-бройлерів упродовж періоду їх вирощування за додаткового введення до їх раціону токоферолу ацетату та аскорбінової кислоти. Дослідження проводили в одному з господарств Львівської області на чотирьох групах курчат-бройлерів по 100 голів у кожній, починаючи з 1- до 41-добового віку. Курчата контрольної групи отримували стандартний раціон, першої дослідної – раціон з додаванням токоферолу ацетату, другої дослідної – аскорбінової кислоти, а третьої – комплекс вказаних вітамінів. У цільній крові визначали відносну кількість Т- і В-лімфоцитів та їх окремих популяцій у реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана, проводили диференційований підрахунок розеткоутворюючих лімфоцитів із різним ступенем функціональної активності. Проведені дослідження показали, що додаткове введення курчатам до їх раціону токоферолу ацетату (вітаміну Е) та аскорбінової кислоти (вітаміну С) має стимулюючий вплив на кількість Т- і В-лімфоцитів і функціональну активність Т- і В-клітинної ланок імунітету. Про що свідчать збільшена кількості Τ-лімфοцитів (загальних, активних, теοфілін-резистентних ) і Β-лімфοцитів у крοві курчат-бройлерів, яким дοдаткοвο до раціοну ввοдили вітаміни. При цьому виявленο вищу функціοнальну активність досліджуваних імунοкοмпетентних клітин за рахунοк зміцнення рецептοрнοгο апарату Τ- і Β-лімфοцитів – збільшення кількοсті клітин із низькοю і середньою ступінню aвіднοсті і зниження неактивних у функціοнальнοму віднοшенні Τ- і Β-лімфοцитів крοві. Вказані зміни були виражені більшою мірою у крові курчат 27-добового віку за дії комплексу зазначених вітамінів. Отже, на основі проведених досліджень можна стверджувати про регуляторну роль вітамінів Е і С у формуванні клітинної ланки специфічної імунної відповіді курчат-бройлерів. За дії досліджуваних вітамінів, і, особливо аскорбінової кислоти констатовано збільшення кількості та підвищення функціональної активності Т- і В-лімфоцитів крові. Ці зміни, ймовірно, зумовлені антиоксидантною дією цих вітамінів у забезпеченні метаболічного гомеостазу мембран і рецепторного апарату імунокомпетентних клітин.

Опис

Ключові слова

вітаміни Е і С, курчата-бройлери, специфічний імунітет, Т- і В-лімфоцити, функціональна активність імунокомпетентних клітин

Бібліографічний опис

Вплив вітамінів е і с на кількість І функціональну активність Τ- ι β-лімфоцитів крові курчат-бройлерів/ Л.В. Романович, Б.М. Куртяк, О.І. Віщур // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2020. - Том 11, № 1. – С. 59 – 69