Лабораторні роботи з фізики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.1. Модулі 1,2,3

Анотація

Дано методичні вказівки до виконання та оформлення звітів лабораторних робіт з фізики. В навчальному видання ч.1 лабораторного практикуму представлено розділи (модулі): «Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електрика ». Навчальне видання можна використовувати при підготовці до виконання та оформленні звітів до лабораторних робіт з фізики студентами інженерних та агробіологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, що вивчають фізику в двох семестрах.

Опис

Рекомендовано Вченою радою навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

фізика

Бібліографічний опис

Лабораторні роботи з фізики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.1. Модулі 1,2,3 / уклад. В. В. Бойко [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2021. - 40 с.