Analysis of technological process efficiency of sugar beet cultivation based on simulation method

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The paper considers the technological process of sugar beets cultivation as a single object of modeling. The aim is to investigate the interrelation of separate technological operations and evaluate the technological efficiency of the beet cultivation. The study of technological processes based on the simulation allows us to investigate interconnections, to highlight technical and economic indicators, to evaluate the impact on profitability, to determine the directions of development and ways to improve the technical and technological basis of the beet production industry.

Опис

У статті розглядається технологічний процес вирощування цукрових буряків як єдиний об'єкт моделювання. Мета дослідження-вивчити взаємозв'язок окремих технологічних операцій і оцінки технологічної ефективності вирощування цукрових буряків. Вивчення технологічних процесів на основі імітаційного моделювання дозволяє до сліджувати взаємозв'язки, виділити технікоекономічних показників, оцінити вплив на рентабельність, визначити напрямки розвитку та шляхи вдосконалення технічної і технологічної основи виробництва цукрових буряків.

Ключові слова

sugar beets, technological process, technical tool, simulation, pre-sowing tillage, технологічний процес, цукрові буряки, технічні засоби, моделювання, передпосівної обробки грунту

Бібліографічний опис

Analysis of technological process efficiency of sugar beet cultivation based on simulation method / M.P. Volokha // Техніка та енергетика. - К. : НУБіП України, 2018. - Том 9, № 2. - С. 89-94