Василь Стус як художний образ у поезії Івана Світличного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Статтю присвячено поезії дисидента Івана Світличного. Дослідниця характеризує образ Василя Стуса у поемах і віршах І. Світличного. Увагу сфокусовано на екзистенціальному смислі тексту та стилі. Стаття містить інтерпретацію художнього тексту та історичний і біографічний контексти. Авторка досліджує художній діалог поета з товаришем. Образ В. Стуса постає як утілення альтернативної вільної України.

Опис

Ключові слова

поезія, дисидент, образ, екзистенціальний смисл, стиль, контекст, діалог, альтернативна Україна

Бібліографічний опис

Токмань Г.Л. Василь Стус як художний образ у поезії Івана Світличного / Г.Л. Токмань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 190-200