Методичні вказівки до виконання самостійних робітз дисципліни «Раціональне використання та охорона земель»

Анотація

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Раціональневикористання та охорона земель» Для студентів денної форми навчання напряму підготовки геодезія, картографія та землеустрій

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету землевпорядкування

Ключові слова

охорона земель, картографія, геодезія, землеустрій, грунт

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання самостійних робітз дисципліни «Раціональне використання та охорона земель» / уклад. І. П. Купріянчик [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2019. - 96 с