Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Досліджено теорію і практику обґрунтування обліково-інформаційного забезпечення управління підприємством у частині вибору та реалізації стратегії розвитку підприємства. Визначено, що саме цілісна облікова система підприємства є основною інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту, яка є передумовою отримання об’єктивної інформації про наявність активів та пасивів підприємства, аналізу і прогнозу впливу різних чинників на їх структуру та ефективність використання. Оцінено сучасні підходи щодо інформаційного забезпечення потреб різних користувачів обліковими даними з виділенням окремих видів обліку. Визначено суть стратегії розвитку на рівні підприємства. Узагальнено основні напрямки реалізації стратегічного розвитку підприємства та основні його етапи. У статті розглянуто теоретичні підходи сучасних науковців щодо розуміння сутності та місця стратегічного обліку в системі управління підприємством та здійснено їх критичний аналіз.

Опис

Ключові слова

облікова система, стратегічний облік, стратегічний розвиток, інформація, інформаційне забезпечення, управління

Бібліографічний опис

Мельниченко І.В., Тивончук С.В. Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку / І.В. Мельниченко, С.В. Тивончук // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 176-185