Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарна імунологія» для студентів ОС «Магістр» спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

Анотація

Викладено порядок проведення лабораторних занять із дисципліни «Ветеринарна імунологія» для студентів ОС «Магістр» із спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни «Ветеринарна імунологія» містить необхідні відомості стосовно мети й методики проведення лабораторних занять та їх оформлення, а також найбільш доступні методи математичної обробки цифрового матеріалу

Опис

Розглянуто і затверджено Вченою радою факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

ветеринарія, ветеринарна імунологія

Бібліографічний опис

Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарна імунологія» для студентів ОС «Магістр» спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» : робочий зошит / уклад. А. Й. Мазуркевич [та ін.]. - К. : , 2022. - 34 с.