Применение технических средств для уборки урожая земляники садовой

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Земляника садовая является в России самой распространённой ягодной культурой. Однако затраты труда при её возделывании достигают 2000 чел·ч/га, среди которых на уборку ягод приходится до 60%. Перед инженерной садоводческой наукой стоят важнейшие задачи по созданию новых технических средств, применение которых в промышленных многолетних насаждениях приведёт к существенному снижению затрат труда, повысит производительность и привлекательность труда в садоводстве. В результате проведённых исследований получены данные об эффективности использования различных технических средств на операции сбора урожая ягод земляники.

Опис

Суниця садова є в Росії найпоширенішою ягідною культурою. Однак затрати праці при її вирощуванні досягають 2000 люд·год/га, серед яких на збирання ягід припадає до 60 %. Перед інженерною садівничою наукою стоять найважливіші завдання зі створення нових технічних засобів, застосування яких у промислових багаторічних насадженнях призведе до істотного зниження затрат праці, підвищить продуктивність і привабливість праці в садівництві. У результаті проведених досліджень отримано дані про ефективність використання різних технічних засобів на операції збору врожаю ягід суниці.

Ключові слова

платформа, уборка урожая, земляника, сборщик

Бібліографічний опис

Филиппов Р.А., Хорт Д.О., Шевкун В.А. Применение технических средств для уборки урожая земляники садовой / Р.А. Филиппов, Д.О. Хорт, В.А. Шевкун // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 60-66.