Концепція створення енерготехнологічних та енергетичних засобів загального призначення для агропромислового комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

створення енерготехнологічних засобів, створення енергетичних засобів

Бібліографічний опис

Анеляк М.М., Кузьмич А.Я. Концепція створення енерготехнологічних та енергетичних засобів загального призначення для агропромислового комплексу України // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 200 – 202