Ризики як ключовий об'єкт управлінської діяльності аграрних підприємств

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Статтю присвячено дослідженню економічної категорії «ризик» як ключового об’єкту управлінської діяльності аграрних підприємств. Ґрунтовно проаналізовано понятійний апарат термінології обраної теми. Подано авторське визначення поняття ризику з точки зору управління ним. Проаналізовано та узагальнено фактори, які зумовлюють ризик у господарській діяльності аграрних підприємств. Представлена узагальнена класифікація ризиків, з якими стикаються аграрні підприємства у процесі своєї господарської діяльності. Автором визначено особливості процесу управління ризиками в контексті менеджменту підприємств, його складові. У результаті дослідження, рекомендовано стратегії впливу на ризик з урахуванням галузевої специфіки аграрного сектору.

Опис

Ключові слова

аграрне виробництво, аграрні підприємства, ризики, фактори ризику, управління ризиками

Бібліографічний опис

Горго І.О. Ризики як ключовий об'єкт управлінської діяльності аграрних підприємств / І.О. Горго // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 288-298