Організація і керівництво пізнавальною діяльністю студентів у процесі практичної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

У сучасному сільськогосподарському виробництві, зокрема у рослинництві, потоковий і приймальний контроль якості виконуваних робіт проводять фахівці-агрономи. У зв’язку з цим саме на них покладається основна відповідальність за строки, ефективність та якість виконання цього завдання. Такий характер професійної діяльності вимагає від агронома ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки в умовах вищого навчального закладу з механізації сільськогосподарського виробництва, оскільки всі сучасні технологічні операції виконуються з використанням сільськогосподарської техніки. Забезпечити ефективне використання сільськогосподарської техніки, що є першочерговим завданням для агронома, можливо за умов міцного та свідомого володіння знаннями з будови, робочого процесу, технологічних регулювань сільськогосподарських машин, умінням здійснювати їхню технологічну наладку, перевіряти якість виконання польових робіт, проектувати та організовувати виконання технологічних процесів. Саме цій меті підпорядкована практична підготовка у аграрному виші, яка забезпечує формування у майбутніх агрономів необхідних знань та професійних умінь і навичок з механізації сільськогосподарського виробництва. Без глибокого аналізу теоретичних основ практичної підготовки і результатів досліджень психологів неможливо розробити, організувати та здійснити ефективну практичну підготовку студентів, що прокладає місток від знань до умінь їхнього практичного застосування, тобто формує професійні якості майбутніх фахівців-аграрників. Все це обумовлює необхідність удосконалення, зокрема, існуючих форм і методів навчання, розробку спеціальної методики практичної підготовки. Саме розв’язуючи три основні завдання, які академік С. У. Гончаренко визначив так – чому навчати? як навчати? як учитись?; сучасна методика практичної підготовки повинна ефективно вплинути на процес засвоєння та вдосконалення знань, формування професійних умінь і навичок майбутніх господарів землі.

Опис

Ключові слова

лабораторні заняття, методика, навчальна практика, пізнавальна діяльність, практична підготовка, організація праці

Бібліографічний опис

Колосок І.О. Організація і керівництво пізнавальною діяльністю студентів у процесі практичної підготовки / І.О. Колосок // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 144-159