Використання проектів землустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Відзначено, що проекти землеустрою треба розглядати як синтез різних чинників підвищення ефективності використання земельних ресурсів через впорядкування чергування сільськогосподарських культур і формування якісного обліково-контрольного середовища для ефективного управління цими процесами. Відмічено, що проекти землеустрою в сьогоднішніх умовах не знайшли широкого застосування як за рахунок різноманітності і динамізму розміру суб’єктів землекористування, недотримання спроектованих сівозмін, так і за значної вартості їх розробки. Обгрунтована необхідність упорядкування законодавчо-норма-тивної бази формування проектів землевпорядкування з акцентом не тільки на економічну складову, а й на соціально-екологічну. Запропоновано систему обліково-контрольного забезпечення управління чергуванням сільськогосподарських культур за критеріями підвищення окупності витрат на землевпорядні роботи та нарощу-вання якісного потенціалу сільськогосподарських угідь.

Опис

Ключові слова

землекористування, проекти землеустрою, якість ґрунтів, сівозміна, контроль, управлінські рішення

Бібліографічний опис

Машкова Т.В. Використання проектів землустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь / Т.В. Машкова // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 170-176