Люмінесцентні властивості ортофосфату бісмуту легованого іонами європію та празеодиму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Подано результати досліджень люмінесцентних властивостей ортофосфату бісмуту ВіРО4, легованого іонами Eu3+ та Pr3+ . Проаналізовано можливість використання цих речовин як люмінесцентних матеріалів джерел світла для тепличного вирощування рослин. Встановлено, що, як у випадку легування ВіРО4 іонами Eu3+ , так і Pr3+ , досліджувані зразки виявляють інтенсивну червону фотолюмінесценцію за кімнатної температури. Як спектри фотолюмінесценції, так і її збудження, для кожного з випадків визначаються переходами в іонах рідкісноземельних елементів, а свічення та, відповідно, збудження фосфатної матриці відсутнє. Серед ліній усіх випромінювальних переходів у випадку легування Eu3+ зі спектрами поглинання хлорофілу б найкраще корелюють лінії переходу 5D0→ 7 F2. Для випадку легування іонами Pr3+ для ліній переходів 3P0→ 3H6 та 3P0→ 3 F2 спостерігається кореляція зі смугами в поглинанні хлорофілу б та хлорофілу а відповідно.

Опис

Ключові слова

фотолюмінесценція, фосфат бісмуту, червоний люмінофор, Eu3+, Pr3+

Бібліографічний опис

Бойко В.В., Чорній В.П., Неділько С.Г., Теребіленко К.В., Слободяник М.С. Люмінесцентні властивості ортофосфату бісмуту легованого іонами європію та празеодиму / В.В. Бойко, В.П. Чорній, С.Г. Неділько, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 103-111.