Теорія развитія : сборникъ статей

Анотація

Опис

Ключові слова

еволюціне життя

Бібліографічний опис

Теорія развитія : сборникъ статей / Брокгаузъ-Ефронъ ; ред. В. А. Фаусекъ. - С.-Петербургъ : [б. и.], 1904. - 1-253 с. : 16 табл., 14 рис. - (Библіотека самообразованія).Приплетено: 1. Сущность жизни : Сборникъ статей. - С.-Петербургъ : [б. и.], 1903. - 128 с. : 59 рис. 2. Бернаръ, Клодъ. Определение жизни и задача физиологии / Клодъ Бернаръ ; (пер.) Антонович М.А. . - [Б. м. : б. и.]. - 29 с. 3. Бунге, Г. Идеализм и механизм / Г. Бунге ; (пер.) Куницкий І.Г. . - [Б. м. : б. и.]. - 15 с. 4. Бючли, О. Биомеханизм и витализм / О. Бючли ; (пер.) Холодковскій Н.А. - [Б. м. : б. и.]. - 39 с. 5. Вольф, Густав. Механизм и витализм / Густав Вольф ; (пер.) Мендельсон А.М. - [Б. м. : б. и.]. - 27 с.