Розробка лабораторного методу оцінки структурних моделей ґрунту

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Під час роботи машинно-тракторних агрегатів відбувається контактна взаємодії колеса з ґрунтом. При взаємодії спостерігається деформування та ущільнення ґрунту, що негативно впливає на зміну його структури. Для зменшення негативного впливу на ґрунт необхідно визначати оптимальні конструкційні параметри колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів. Адля цього необхідно використовувати імітаційні моделі грунуту, що є адекватними реальним ґрунтовим формуванням. В статті розглянуто лабораторний метод оцінки структурних моделей ґрунту на основі моделі суцільного середовища. Застосування моделі суцільного середовища в аеромеханіці ґрунтів дозволяє одразу ж перенести в останню цілий ряд розв’язків, які були отримані в механіці суцільного середовища. Як показує досвід, застосування в задачах механіки ґрунтів розв’язків, знайдених в теорії пружності, теорії пластичності і в інших розділах механіки суцільного середовища, в багатьох випадках дозволяє правильно оцінити порядок очікування деформацій і отримати приблизний характер їх розподілення в ґрунтовому середовищі. В статті також розроблено метод деформації та руйнування структури ґрунту, що дозволяє в лабораторних умовах змоделювати вплив ходових систем на родючий шар ґрунту в залежності від його структури та визначити співвідношення критичної деформації та параметрів які призводять до руйнування відповідної структури ґрунту. Отримані результати моделювання дають змогу стверджувати про можливість визначення критичних значень навантажень деформації та руйнування в залежності від структури та інших параметрів стану ґрунту.

Опис

Ключові слова

грунт, переріз, розривна машина, пляма контакту, пористість

Бібліографічний опис

Шелудченко Б.А., Чуба В.В., Білецький В.Р. Розробка лабораторного методу оцінки структурних моделей ґрунту / Б.А. Шелудченко, В.В. Чуба, В.Р. Білецький // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 282. - С. 249-258