Роль латинської мови у підготовці майбутніх філологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Статтю присвячено питанням вивчення латинської мови у підготовці фахівців-філологів. Актуальність статті зумовлена трансформацією змісту підготовки філологів у контексті глобалізаційних процесів та динамічного розвитку науки і техніки. Наслідком цього стало зростання суспільної потреби у компетентних перекладачах, здатних здійснювати переклад у різних галузях економіки з урахуванням галузевої термінології. Латинська мова відіграє особливу роль у процесі вивчення іноземних мов, оскільки більшість європейських мов мають спільне походження з латинською. Знання перекладачами латинської мови сприятиме їхній успішній професійній діяльності. Розглянутий у статті курс латинської мови був використаний у практиці підготовки майбутніх філологів-перекладу і сприяв підвищенню рівня розуміння студентами європейських мов.

Опис

Ключові слова

освітній процес, латинська мова, філолог, термінологія, латинські запозичення

Бібліографічний опис

Амеліна С.М., Шинкарук В.Д. Роль латинської мови у підготовці майбутніх філологів / С.М. Амеліна, В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 45-53