Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Сімейне право» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права. Розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної комісії. Розглянуто і схвалено на вченій раді факультету.

Ключові слова

сімейне право, family law, Familiengesetz

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Сімейне право» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право» : методичні рекомендації / уклад. О. В. Адамович. - К. : 2023. - 143 с.