Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Сімейне право» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права. Розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної комісії. Розглянуто і схвалено на вченій раді факультету.
Ключові слова
сімейне право, family law, Familiengesetz
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Сімейне право» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право» : методичні рекомендації / уклад. О. В. Адамович. - К. : 2023. - 143 с.