Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) призначені для підготовки до складання єдиного вступного екзамену до магістратури студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування

Анотація

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) призначені для підготовки до складання єдиного вступного екзамену до магістратури студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» Мета даної розробки – підготувати студентів до складання єдиного вступного іспиту до магістратури, розвиток комунікативних навичок з фаху, навичок читання та перекладу іншомовних джерел.

Опис

Рекомендовано вченою радою гуманітарно – педагогічного факультету НУБІП України.

Ключові слова

англійська мова, іноземна мова

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) призначені для підготовки до складання єдиного вступного екзамену до магістратури студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування / уклад.: І. Ю. Розгон, Л. О. Шанаєва-Цимбал. - К. : , 2020. - 144 с.