Методичні рекомендації з дисципліни «Методика роботи наставника групи» для підготовки фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ»

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено зміст лекцій і семінарських занять із дисципліни «Методика роботи наставника групи», літературу для підготовки до занять, тестові завдання для самоперевірки. Методичні рекомендації розраховані на студентів, які навчаються за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №1 від 30.08.2021 р.).

Ключові слова

виховні роботи, наставник, студент, педагогіка

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з дисципліни «Методика роботи наставника групи» для підготовки фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи» : методичні рекомендації / уклад. Л. М. Маценко. - К. : ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2021. - 64 с.