Екологія – філософія існування людства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Збірник містить матеріали доповідей учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія – філософія існування людства», що проходить 19-20 квітня 2023 р. на базі кафедри екології агросфери та екологічного контролю факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів та природокористування України. Мета конференції - підвищення ефективності та якості наукових досліджень, підтримки зв’язків у науковій галузі серед студентів, аспірантів, молодих вчених вищих аграрних навчальних закладів України та країн Європи, представлення, обговорення та використання результатів досліджень. Матеріали конференції надруковані в авторській редакції, автори несуть відповідальність за поданий матеріал.

Опис

Ухвалено вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

Ключові слова

екологія, ecology, Ökologie

Бібліографічний опис

Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.) / орг. ком.: Кондратюк В.М. [та ін.]. – К.: 2023. – 83 с.