Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форми навчання юридичного факультету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації розроблені з метою поглибленого вивчення студентами дисципліни «Господарський процес» набуття навичок самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, структурування потрібної інформації. Наведено список рекомендованої літератури.
Опис
Схвалено до друку кафедрою цивільного права та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України. Схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Ключові слова
господарське право, право, commercial law, right, Handelsrecht, Rechts
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форми навчання юридичного факультету : методичні рекомендації / уклад. О. П. Світличний. - К. : , 2023. - 147 с.