Ліпіди та ентеропатологія телят : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії висвітлено результати сучасних досліджень щодо особливостей порушень обміну ліпідів і структурно-функціональні зміни облямівкових ентероцитів тонкої кишки при експериментальній та спонтанній ентеропатології у новонароджених телят, необхідність їхньої корекції та ефективність застосування ентеросорбентів і фосфоліпідів молока у формі ліпосомальної біологічно активної добавки «FLP-MD» з протизапальними, антиоксидантними та репаративнии властивостями. Для фахівців у галузі клінічної біохімії, клінічної діагностики, фізіології і патофізіології, терапії, морфології та фармакології, практичних лікарів ветеринарної медицини, а також для магістрантів, аспірантів і докторантів, науковців НДІ, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів медико-біологічного профілю.

Опис

Рекомендована до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 23 листопада 2016 р.)

Ключові слова

ліпіди, ентеропатологія телят

Бібліографічний опис

Ліпіди та ентеропатологія телят : монографія / В. А. Томчук, В. А. Грищенко . - К. : КОМПРИНТ, 2016. - 507 с.

Зібрання