Експериментальне зараження лабораторних щурів личинками нематоди Eustrongylidesexcisus (Nematoda: Dioctophymatidae)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті наведено дані, щодо результатів дослідної роботи із встановлення референтних значень рівня рН шлункового соку та його об’єму, відібраного у лабораторних щурів за введення різної кількості 1 % розчину соляної кислоти та без неї. Виявлено, що рівень рН шлункового соку інтактних тварин був на рівні 3,7 ± 0,67 (р ˃ 0,001), а об’єм останнього становив 2,1 ± 0,07мл (р ˂ 0,01). За введення через ротошлунковий зонд 0,5 мл 1 % розчину соляної кислоти, відзначали зміни рН, які були на рівні 2,17 ± 0,1 (р ˃ 0,01), а об’єм шлункового соку становив 2,47 ± 0,11 мл (р ˂ 0,01). Введення 1 мл 1 % розчину соляної кислоти до організму досліджуваних тварин характеризувалось зниженням рівня рН до 1,2 ± 0,13 (р ˃ 0,02) та об’ємом шлункового соку – 2,59 ± 0,12 мл (р ˂ 0,01). Другим етапом досліджень встановлено залежність виживаності личинок нематоди Eustrongylidesexcisus в організмі експериментально заражених щурів від рівня рН шлункового соку. Так, дослідженнями було встановлено, що за зниження рівня рН відсоток виживаності паразитів зростає. Виживаність в організмі інтактних тварин становила 18 %. Серед тварин, яким штучно знижували рівень рН шляхом введення розчину соляної кислоти у дозі 0,5 мл виживаність паразитів склала – 38 %, а тим, яким вводили 1 мл розчину кислоти – 52 %. За результатами патологоанатомічного розтину виявлено гострий катаральний та геморагічний гастрит, а також перитоніт.

Опис

Ключові слова

щурі, Eustrongylidesexcisus, риби, експериментальне зараження, рівень рН, патолого-анатомічні зміни, шлунковий сік

Бібліографічний опис

Експериментальне зараження лабораторних щурів личинками нематоди Eustrongylidesexcisus (Nematoda: Dioctophymatidae) / С.Л. Гончаров // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 3. – С. 70 - 77