До питання про структуру правової культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті окреслено роль правової культури у побудові правової держави, формуванні громадянського суспільства, в історії людства та у житті окремої людини. Зосереджено увагу на необхідності виокремити головні частини структури правової культури через структуру культури як системного явища за допомогою принципу ізоморфізму. Пропонована структура дозволить розширити простір для подальших досліджень структури правової культури та дасть поштовх до загальнотеоретичного аналізу її окремих структурних частин, що сприятиме здійсненню політики національної безпеки в соціально-економічний, політичній та регіональній сферах суспільного життя, збереженні історичного надбання та національної ідентичності України, подоланні внутрішніх і зовнішніх загроз її сталому державно-правовому розвитку.

Опис

Ключові слова

культура, структура культури, життєдіяльність, свідомість, життя, діяльність, позиція, життєва позиція

Бібліографічний опис

Качур В.О. До питання про структуру правової культури / В.О. Качур // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 6-12