Лімфоїдна тканина плямок пейера порожньої кишки качок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Плямки Пейєра відносять до периферичних органів імуногенезу. Вони представлені лімфоїдною тканиною, асоційованою із слизовою оболонкою кишечника. Разом з іншими імунними утвореннями органів травлення (мигдалики, дивертикул Меккеля, сліпокишкові дивертикули) плямки Пейєра забезпечують захист організму тварин від антигенів, що надходять з кормом та водою. У зв’язку з цим локалізація лімфоїдної тканини та її структура в імунних утвореннях стінки кишечника водоплавної птиці потребує більш детального вивчення. Метою дослідження було вивчити особливості локалізації лімфоїдної тканини в плямках Пейєра порожньої кишки. Встановлено, що у стінці порожньої кишки качок виявляється три плямки Пейєра. Вони мають форму замкнених кільцеподібних стрічок, які розташовані по периметру кишки. Їх довжина та ширина з віком птиці збільшуються. Максимальних значень морфометричні показники (довжина, ширина) першої плямки Пейєра та довжина другої і третьої досягають у 120-добової птиці, а ширина останніх є найбільшою у 20-добових птахів. Лімфоїдна тканина в плямках Пейєра порожньої кишки виявляється з добового віку качок. Максимальний її вміст (59,58 ± 0,66 %) відмічається у 150-добовому віці птиці. Наявність усіх рівнів структурної організації лімфоїдної тканини (дифузна лімфоїдна тканина, передвузлики, первинні лімфоїдні вузлики та вторинні лімфоїдні вузлики), свідчить про її морфофункціональну зрілість, тобто здатність дати повноцінну імунну відповідь на дію антигену. Повна морфофункціональна зрілість лімфоїдної тканини плямок Пейєра порожньої кишки качок настає у їх 15-добовому віці.

Опис

Ключові слова

качки, кишечник, тонка кишка, порожня кишка, плямка Пейєра, лімфоїдна тканина, дифузна лімфоїдна тканина

Бібліографічний опис

Лімфоїдна тканина плямок пейера порожньої кишки качок / Т.А. Мазуркевич // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 181 - 188