Питання визначення змісту права комунальної власності на землю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Розглянуто сучасні особливості формування доктринальних підходів до з’ясування змісту права комунальної власності на землю. Здійснено авторську оцінку пропозиції виокремлення додаткової правомочності управління, яку варто рахувати даниною періоду абсолютного превалювання державної форми власності, зокрема і на землю. Проаналізовано також спробу розширити зміст права власності на землю за рахунок прав і обов’язків власника. Зроблено висновок, що це приводить до змішування права власності на землю, як абсолютного за характером суб’єктивного права, і правовідносин власності на землю, юридичним змістом яких і є сукупність прав і обов’язків власників землі.

Опис

Ключові слова

право власності на землю, право комунальної власності на землю, зміст права власності на землю, управління

Бібліографічний опис

Кізюн Л.І. Питання визначення змісту права комунальної власності на землю / Л.І. Кізюн // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 99-104