Metacommunicative contact-establishing topicalizing questions in modern english dialogic discourse

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

The article focuses on the initial stage of the communicative contact. The paper examines functional and semantic properties of metacommunicative contact-establishing topicalizing questions as organizational means of dialogic discourse. The spectrum of metacommunicative contact-establishing themes realized by topicalizing questions in modern English dialogic discourse is suggested. Metacommunicative contact-establishing topicalizing questions regulate the flow of interaction, contribute to the realization of communicative feedback.

Опис

У статті розглядається стадія встановлення мовленнєвого контакту. Визначаються функціонально-семантичні особливості контактовстановлювальних метакомунікативних питань як засобу організації діалогічного дискурсу. Розроблено спектр метакомунікативних контактовстановлювальних тем, які реалізуються за допомогою питань-топікалізаторів у сучасному англомовному діалогічному дискурсі. Метакомунікативні контактовстановлювальні питання-топікалізатори регулюють хід інтеракції, забезпечують зворотний зв’язок у процесі спілкування.

Ключові слова

діалогічний дискурс, інтеракція, мовленнєвий контакт, фатичний дискурс, dialogic discourse, interaction, communicative contact, phatic communion

Бібліографічний опис

Metacommunicative contact-establishing topicalizing questions in modern english dialogic discourse / I.V. Grabovska // Міжнародний філологічний часопис. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - С. 38-42