Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Біоетика з основами медичного права» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» (ОПП «Нутриціологія здорового харчування»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Методичні рекомендації розроблені з метою поглибленого вивчення студентами дисципліни «Біоетика з основами медичного права», набуття навичок самостійного опрацювання теоретичного і практичного матеріалу, структурування потрібної інформації. Наведено список рекомендованої літератури.
Опис
Схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
біоетика, медичне право, право, bioethics, medical law, law
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Біоетика з основами медичного права» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» (ОПП «Нутриціологія здорового харчування») : методичні рекомендації / уклад.: А. Качур, А. Коваль, О. Піддубний. - К. : НУБіП України, 2023. - 117 с.