Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Біоетика з основами медичного права» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» (ОПП «Нутриціологія здорового харчування»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Методичні рекомендації розроблені з метою поглибленого вивчення студентами дисципліни «Біоетика з основами медичного права», набуття навичок самостійного опрацювання теоретичного і практичного матеріалу, структурування потрібної інформації. Наведено список рекомендованої літератури.

Опис

Схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

біоетика, медичне право, право, bioethics, medical law, law

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Біоетика з основами медичного права» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» (ОПП «Нутриціологія здорового харчування») : методичні рекомендації / уклад.: А. Качур, А. Коваль, О. Піддубний. - К. : НУБіП України, 2023. - 117 с.