Композиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
Статья посвящена трансдисциплинарному исследованию, целью которого есть изучение композиционно-стилистических особенностей афоризмов через призму синергетической парадигмы. С опорой на современные источники отечественных лингвистов рассмотрены синергетические маркеры афоризма, описаны особенности действия параметра порядка применительно к различным уровням самоорганизации системы малоформатного текста. В современной лингвосинергетике выделяют три уровня взаимодействия, а именно: когнитивний, прагматический, лингвостилистический. Теоретические аспекты исследования иллюстрируются англоязычной выборкой.
Опис
Статтю присвячено трансдисциплінарному дослідженню, метою якого є вивчення композиційно-стилістичних особливостей афоризмів через призму синергетичної парадигми. З опорою на сучасні джерела вітчизняних лінгвістів розглянуто синергетичні маркери афоризму, описані особливості дії параметра порядку стосовно до різних рівнів самоорганізації системи малоформатного тексту. У сучасній лінгвосинергетиці відрізняють три рівня взаємодії, а саме: когнітивний, прагматичний, стилістичний. Теоретичні аспекти дослідження проілюстровано на прикладах англомовної вибірки.
Ключові слова
афоризм, композиционно-стилистические особенности, синергетические маркеры, уровни самоорганизации дискурса
Бібліографічний опис
Бабенко Е.В. Композиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмы / Е.В. Бабенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 46-52