Cучасні тенденції та виклики професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У даній статті розглядається проблема професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей, яка набуває особливої актуальності у зв'язку зі зростаючою роллю іншомовного спілкування в професійній діяльності сучасних фахівців. Авторами доводиться необхідність оновлення змісту існуючих курсів професійно-орієнтованого навчання англійській мові для студентів немовних спеціальностей. На думку авторів на сучасному етапі професійно-орієнтоване навчання іноземної мови має бути спрямоване на розвиток комунікативних умінь, спрямованих на ділове спілкування, що охоплює всі види мовленнєвої діяльності; oволодіння певними мовними знаннями; формування міжкультурної обізнаності, що дозволить студентам будувати стратегій комунікації з іноземними партнерами; oволодіння певним набором одиниць професійної лексики. Сутність професійно-орієнтованого навчання іноземної мови полягає також в його міжпредметній інтеграції зі спеціальними дисциплінами Моделювати ділові комунікативні ситуації, забезпечуючи командну взаємодію, активізувати критичне мислення студентів стало можливим в тому числі завдяки впровадженню IT, технологій, таких як Web 2.0, смарт-технологій

Опис

Ключові слова

професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, міжкультурна компетентність, комунікативні вміння, формування надпрофесійних вмінь, Web 2.0 у навчанні іноземної мови

Бібліографічний опис

Чередніченко Г.А., Зеліковська О.О. Cучасні тенденції та виклики професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів немовних спеціальностей / Г.А. Чередніченко, О.О. Зеліковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 230-239