Обґрунтування вибору параметрів струминної системи підведення сушильного агента до рухомого полотна

Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
Струминне підведення сушильного агента сприяє суттєвому підвищенню інтенсивності процесу сушіння, проте при цьому зростає і потужність, необхідна для прокачування теплоносія. Метою даного дослідження є визначення геометричних параметрів системи струмин, які забезпечили б найвищу інтенсивність теплообміну при мінімальних гідравлічних втратах. Розрахунки проведено з використанням канальної моделі процесів переносу при обтіканні поверхні системою струмин [2], яку було адаптовано до випадку струминного обтікання поверхні, що рухається [3]. У результаті дослідження встановлено оптимальні параметри струминної системи: 520 отворів перфорації діаметром do = 0,015 м; розташованих у 5 рядів з рівномірним кроком S1 = 0,035 м. Така конфігурація системи струмин забезпечить підвищення коефіцієнтів тепловіддачі на 40 % при зростанні гідравлічного опору не більше, ніж на 20%
Опис
Ключові слова
тепломасообмін, гідравлічний опір, соплова пластина, струминний обдув
Бібліографічний опис
Обґрунтування вибору параметрів струминної системи підведення сушильного агента до рухомого полотна / О.В. Шеліманова // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 289-295.