Ранньобарокові мотиви синтезу почуттєвого та раціонального в трагедіях Д. Форда, Ф. Бомонта і Л. Флетчера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
статті розглядається поетика та жанрово-стильові особливості ранньобарокових трагедій. Аналізуються світоглядні основи екзальтації як важливого елементу поетики барокових трагедій. Досліджується таке художньо-естетичне явище як художній синтез почуттєвого і раціонального. Персонажі аналізованих трагедій, описуючі свої почуття часто вдаються до сакральних термінів, що притаманне саме літературі бароко. В статті порівнюється трактовка почуття любові в творах бароко, маньєризму, ренесансу та середньовіччя.
Опис
Ключові слова
Ренесанс, маньєризм, Середні віки, раннє бароко, неоплатонізм, сакральні терміни
Бібліографічний опис
Ранньобарокові мотиви синтезу почуттєвого та раціонального в трагедіях Д. Форда, Ф. Бомонта і Л. Флетчера / І.В. Летуновська // Міжнародний філологічний часопис. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - С. 51-58