Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Основи і фундаменти» підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Методичні вказівки містять теоретичні та практичні відомості щодо розрахунку та конструювання основ і фундаментів будівель та інженерних споруд.

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

будівництво, архітектура, цивільна інженерія, construction, architecture, civil engineering, Konstruktion, die Architektur, Bauingenieurwesen

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Основи і фундаменти» підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : методичні вказівки / уклад.: Є. А. Бакулін, О. В. П'ятков. - К. : НУБіП України, 2023. - 84 с.