Лісова фітопатологія : робоча програма та методичні поради до виконання практичних завдань навчальної практики з дисципліни «Лісова фітопатологія» для студентів закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації із спеціальності 205 – Лісове господарство ОС «Бакалавр»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Наведено робочу програму та методичні поради до виконання практичних завдань навчальної практики з дисципліни «Лісова фітопатологія». Передбачено надбання студентами навиків аналізу даних лісопатологічних обстежень в осередках шкідників лісу та збудників хвороб, проектування різних видів лісозахисних заходів по регулюванню їх чисельності (шкодочинності).

Опис

Рекомендовано до опублікування Вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (протокол №10 від 24.06.2019 року).

Ключові слова

лісова фітопатологія, фітопатологія

Бібліографічний опис

Лісова фітопатологія : робоча програма та методичні поради до виконання практичних завдань навчальної практики з дисципліни «Лісова фітопатологія» для студентів закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації із спеціальності 205 – Лісове господарство ОС «Бакалавр» / уклад.: А. Ф. Гойчук, І. М. Кульбанська. - К. : КОМПРИНТ, 2020. - 23 с.