Лісова фітопатологія : робоча програма та методичні поради до виконання практичних завдань навчальної практики з дисципліни «Лісова фітопатологія» для студентів закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації із спеціальності 205 – Лісове господарство ОС «Бакалавр»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Наведено робочу програму та методичні поради до виконання практичних завдань навчальної практики з дисципліни «Лісова фітопатологія». Передбачено надбання студентами навиків аналізу даних лісопатологічних обстежень в осередках шкідників лісу та збудників хвороб, проектування різних видів лісозахисних заходів по регулюванню їх чисельності (шкодочинності).
Опис
Рекомендовано до опублікування Вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (протокол №10 від 24.06.2019 року).
Ключові слова
лісова фітопатологія, фітопатологія
Бібліографічний опис
Лісова фітопатологія : робоча програма та методичні поради до виконання практичних завдань навчальної практики з дисципліни «Лісова фітопатологія» для студентів закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації із спеціальності 205 – Лісове господарство ОС «Бакалавр» / уклад.: А. Ф. Гойчук, І. М. Кульбанська. - К. : КОМПРИНТ, 2020. - 23 с.