Морфологічна категорія особи у світлі міжчастиномовної взаємодії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
У статті проаналізовано морфологічну категорію особи з погляду її ролі у взаємодії центральних частин мови у складі речення. Встановлено, що в іменнику особа має класифікаційний характер, частково виявляючись у словозміні, а в дієслові є словозмінною категорією. Специфічна розгалуженість загальної категорії особи, де іменник є центральним з погляду семантики, а дієслово – з погляду формальної репрезентації, зумовлює різноманітність вираження персональних значень на синтаксичному рівні. Мовець має змогу в різний спосіб актуалізувати розподіл комунікативних ролей, який є обов’язковим для формування речення.
Опис
Ключові слова
морфологічна категорія особи, менник, дієслово, предикативність, персональність
Бібліографічний опис
Ясакова Н.Ю Морфологічна категорія особи у світлі міжчастиномовної взаємодії / Н.Ю Ясакова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 67-73