Власність як міждисциплінарна категорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Актуальність статті зумовлюється тим, що ставлення до власності не є статичним, людина, спираючись на послідовність еволюційних процесів, намагається по-новому аналізувати таку категорію, як «власність». Саме тому розгляд категорії «власність» у всьому її різноманітті є на сьогодні актуальним. При цьому продуктивним буде розгляд власності не тільки як юридичної категорії з використанням історичного підходу, а і її дослідження з інших ракурсів, адже саме власність, у першу чергу, досліджувалася філософами та економістами.

Опис

Ключові слова

власність, відносини власності, філософська категорія власності, юридична категорія власності, економічна категорія власності, соціальна категорія власності

Бібліографічний опис

Громовий Я.С. Власність як міждисциплінарна категорія / Я.С. Громовий // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 13-25