Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
У збірнику вміщено статті науковців, викладачів, докторантів та аспірантів з актуальних питань сучасного, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, літературознавства, термінознавства, соціальних комунікацій, лінгвосинергетики, теорії і методики навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Дослідження виконано з урахуванням сучасних досягнень філологічної науки. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, студентів.
Опис
Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради НУБіП України,
Ключові слова
мовознавство, літературознавство, термінознавство, соціальні комунікації
Бібліографічний опис
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія : Філологічні науки / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; ред. кол. С.М. Ніколаєнко (відпов. ред.) [та ін.]. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - 296 с.