Функційні особливості повтору ключових слів у мові сучасних українських газет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Недостатньо вивченими залишилися питання про функційні особливості повтору ключових слів у текстах публіцистичного стилю. З огляду на те, що такий повтор є типовим на шпальтах газетної періодики, вивчення його функційних особливостей у мові сучасних українських газет перебуває на часі. У статті розглянуто повтор ключових слів як один з основних засобів досягнення прагматичної мети газетного тексту. Виокремлено види повторів ключових слів та скласифіковано їх. Досліджено семантико-синтаксичні та функційні особливості повтору ключових слів на матеріалі текстів сучасної української газетної періодики. Виявлено, що у будь-якому реченнєвому контексті він є потужним засобом семантичної зв’язності. Виокремлено тенденції до використання трикратного тотожного повтору, антонімічного й синонімічного повтору ключових слів, поєднання лексичного повтору з синтаксичним паралелізмом. Серед функційних особливостей визначено вживання повтору задля виокремлення лексем з поглибленим змістовим навантаженням, сприяння зосередженню читача на змісті висловлення, впливу на емоційно-почуттєву і ментальну сфери сприймання тексту реципієнтом. Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо у вивченні структурно-семантичних характеристик повтору на лексико-синтаксичному рівні мови українських газетних текстів.

Опис

Ключові слова

повтор, ключове слово, контекстуальна синонімія, експресивність, мова сучасної української преси

Бібліографічний опис

Горобець I.В. Функційні особливості повтору ключових слів у мові сучасних українських газет / I.В. Горобець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 148-155