English for students of automation, computer-integrated technologies and robotics (Bachelor's Course)

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пропонується опрацювання фахових тем майбутніх спеціалістів з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки різних форм навчання з проекцією на закріплення спеціалізованих лексичних одиниць, граматичних одиниць, розмовного та письмового мовлення у творчих вправах та тестових завданнях.

Опис

Затверджено Протоколом Вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

english, англійська мова, Englisch

Бібліографічний опис

Тузюк, Михайло Олександрович. English for students of automation, computer-integrated technologies and robotics (Bachelor's Course) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» ОС «Бакалавр» / М.О. Тузюк. - К. : , 2023. - 160 p.