Зворотні хвилі Лемба у пластині кристалу CDS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
Наведено результати експериментального дослідження частотної залежності фазової швидкості зворотної хвилі Лемба в пластині кристалу Cds. Зворотні хвилі мають протилежні напрями фазової та групової швидкостей. При поширенні хвиль уздовж осі шостого порядку досліджувалася симетрична мода Лемба першого порядку, в якої на критичній частоті по товщині пластини вкладається одна довжина поперечної хвилі. Вимірювалася частотна залежність фазової швидкості зворотних хвиль і також прямих хвиль, в яких напрями фазової та групової швидкостей збігаються. Реєстрація хвиль здійснювалася за рахунок п’єзоелектричних властивостей матеріалу пластини. Зворотні хвилі збуджувалися перетворювачем з п’єзоелектричної кераміки. Визначення величини фазової швидкості хвиль проводилося шляхом вимірювання довжини хвилі Лемба фазовим методом змінної бази. Вимірювання проводилися в пластині завтовшки 0,66 мм на частотах ~2,7 МГц. Величина фазової швидкості зворотних хвиль, унаслідок дисперсії, змінювалася в межах 3 3 15 10 29 10 м/с. Доведено існування зворотної пружної хвилі Лемба в пластині Cds. Це може бути використано для реалізації взаємодії зворотних пружних хвиль та пружних хвиль з нульовою груповою швидкістю з носіями електричного заряду у п’єзоелектричному напівпровіднику.
Опис
Ключові слова
хвилі Лемба, зворотні хвилі
Бібліографічний опис
Зворотні хвилі Лемба у пластині кристалу CDS / П.П. Ільїн // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 295-301.