Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів двобарабанного навісного пристрою причіпного розкидача добрив ПРТ-10

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Розроблена конструкція двобарабанного навісного пристрою для причіпного розкидача органічних добрив ПРТ-10, що суттєво розширює його технологічні можливості при механізації компостування. Експериментальна конструкція установлена на розкидач органічних добрив і складається з нижнього і верхнього літерів фрезерно-барабанного типу. Верхній бітер зміщується відносно вісі нижнього на ±400мм. Вибрано діапазон значення факторів дослідження: частота обертання верхнього і нижнього бітерів: 170–490 хв-1 , а також лінійні швидкості транспортеру – 0,05…0,25 м/с. Моделювання проведено за планом БоксаБенкіна із загальною кількістю дослідів – 27. Основні критерії роботи: однорідність за вологістю, пропускна спроможність, споживана енергетична потужність. З використанням програмного пакету Mathematiсa проведено апроксимацію отриманих даних, в результаті якої отримано рівняння залежності потужності і однорідності суміші від факторів дослідження. В результаті експериментальних досліджень причіпного розкидача добрив ПРТ-10 із двобарабанним навісним пристроєм встановлені залежності середнього значення витрачаємої потужності P і однорідності гноє-компостної суміші δW від частот обертання нижнього та верхнього робочих органів n1, n2, швидкості переміщення гноє-компостної суміші (швидкість транспортеру ПРТ-10) V і розташування верхнього робочого органу відносно нижнього L. Визначені раціональні конструктивно-технологічні параметри розробленого навісного пристрою в результаті вирішення компромісної задачі, а саме забезпечення найбільшої однорідності гноє-компостної суміші із низькими енергетичними втратами: n1 = 320 об/хв, n2 = 170 об/хв, V = 0,05 м/с, L = –0,4 м. При цьому однорідність гноє-компостної суміші складала δ = 0,88, а споживана потужність P = 3,34 кВт.

Опис

Ключові слова

компост, експеримент, розкидач органічних добрив, навісний пристрій двобарабанний, однорідність суміші, енерговитрати

Бібліографічний опис

Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів двобарабанного навісного пристрою причіпного розкидача добрив ПРТ-10 / С.І. Павленко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 85-90.