Лабораторні роботи з фізики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч. ІІ. Модулі 4,5,6

Анотація

Навчальне видання є допоміжним засобом для повноцінного виконання студентами лабораторних робіт денної форми навчання з інженерних спеціальностей. В «Методичних вказівках даються короткі відомості з теорії, які потрібні для виконання лабораторних робіт.

Опис

Для студентів інженерних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів денної форми навчання. Рекомендовано ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП України.

Ключові слова

фізика

Бібліографічний опис

Лабораторні роботи з фізики : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч. ІІ. Модулі 4,5,6 / уклад. В. В. Бойко [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2021. - 30 с.