Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Висвітлено питання проведення реформи у сфері забезпечення якості та безпечності продуктів харчування й продовольчої сировини, розглянуто досвід зарубіжних країн. Визначено, що створення Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дало змогу оптимізувати роботу підлеглих підрозділів та уникнути дублювання їх функцій. Проаналізовано основні законодавчі документи, що регулюють трансформаційні процеси в сільськогосподарській галузі України, визначено основні напрями змін. Зазначено, що оновлення нормативно-правових актів України забезпечить гармонізацію з міжнародними стандартами якості та дозволить перенести відповідальність за контроль якості кінцевої продукції з боку держави на операторів ринку.

Опис

Ключові слова

якість продуктів харчування, державне управління, контроль, реформування, законодавча база, сертифікація

Бібліографічний опис

Смачило В.В., Божидай І.І. Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в Україні / В.В. Смачило, І.І. Божидай // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 57-66