Основні принципи аграрно-правового інституту охорони праці у сільському господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Розглянуто питання основних принципів охорони праці у сільському господарстві. Проаналізовано існуючі доктринальні підходи до визначення поняття «принципи охорони праці». Встановлено, що принципи охорони праці у сільському господарстві виражаються двояко: як шляхом безпосереднього формулювання їх у нормах права, так і через виведення із змісту нормативно-правових актів. Зроблено висновок, що принципи охорони праці у сільському господарстві як основні ідеї, вихідні положення, що визначають спрямованість і зміст нормативно-правового регулювання цієї сфери, текстуально закріплені в нормативно-правових актах як різної юридичної сили, так і різної галузевої належності на: конституційному, міжнародному рівні, у основних нормативно–правових актах трудового права, у тому числі актах соціального партнерства галузевого рівня. Запропоновано для підвищення ефективності правового регулювання відносин у сфері охорони праці в сільському господарстві визначити та закріпити (на рівні нової Концепції з організації охорони праці у сільському господарстві) спеціальні принципи правового регулювання, які б відображали галузеві особливості та відповідали міжнародним стандартам з охорони праці.

Опис

Ключові слова

охорона праці, правові засади, засади, принципи правового регулювання, сільське господарство, право на охорону праці, трудові правовідносини

Бібліографічний опис

Новак Т.С. Основні принципи аграрно-правового інституту охорони праці у сільському господарстві / Т.С. Новак // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 3. - С. 21-27