Нелинейное квазиоптимальное управление ленточным конвейером комплекса напольного хранения зерна

dc.contributor.authorГолодный, И.М.
dc.contributor.authorТоропов, А.В.
dc.contributor.authorТоропова, Л.В.
dc.date.accessioned2021-11-08T11:12:50Z
dc.date.available2021-11-08T11:12:50Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionНині дедалі більшого поширення набувають комплекси підлогового зберігання зерна. Одним із найбільш енергоємних вузлів є стрічковий конвеєр для рівномірного розподілу зерна по всій довжині комплексу. Найбільш енергоефективним режимом роботи такого конвеєра є режим стабілізації продуктивності. Водночас, практична реалізація систем управління для стабілізації кількості зерна є відносно складним завданням. Датчики для безпосереднього вимірювання об'єму сипучих вантажів потребують значних капіталовкладень і на сільськогосподарських комплексах застосовуються вкрай рідко. Іншою проблемою щодо використання даного обладнання є складність розробки самого алгоритму управління завантаженням конвеєра через наявність ланки чистого запізнювання в контурі регулювання. Метою дослідження є розробка близької до оптимальної системи управління продуктивністю стрічкового конвеєра, що забезпечує зниження енергоспоживання комплексу. При цьому для отримання алгоритму управління використаний метод Беллмана-Ляпунова з використанням концепції методу «занурення». Вихідну задачу синтезу для нелінійного об'єкта подано у вигляді сімейства лінійних задач аналітичного конструювання.uk_UA
dc.description.abstractВ настоящее время все большее распространение получают комплексы напольного хранения зерна. Одним из наиболее энергоёмких узлов является ленточный конвейер для равномерного распределения зерна по всей длине комплекса. Наиболее энергоэффективным режимом работы такого конвейера является режим стабилизации производительности. В то же время, практическая реализация систем управления для стабилизации количества зерна является относительно сложной задачей. Датчики для непосредственного измерения объема сыпучих грузов требуют значительных капиталовложений и в сельскохозяйственных комплексах применяются крайне редко. Другой проблемой, препятствующей использованию данного оборудования, является сложность разработки самого алгоритма управления загрузкой конвейера вследствие наличия звена чистого запаздывания в контуре регулирования. Целью исследования является разработка близкой к оптимальной системы управления производительностью ленточного конвейера, обеспечивающей снижение энергопотребления комплекса. При этом, для получения алгоритма управления использован метод Беллмана–Ляпунова с использованием концепции метода «погружения». Исходная задача синтеза для нелинейного объекта представлена в виде семейства линейных задач аналитического конструирования.uk_UA
dc.identifier.citationНелинейное квазиоптимальное управление ленточным конвейером комплекса напольного хранения зерна / И.М. Голодный, А.В. Торопов, Л.В. Торопова // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 230-239.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8631
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherВЦ НУБіП Україниuk_UA
dc.subjectленточный конвейерuk_UA
dc.subjectметод Беллмана– Ляпуноваuk_UA
dc.subjectметод «погружения»uk_UA
dc.subjectстабилизация производительностиuk_UA
dc.subjectхранение зернаuk_UA
dc.titleНелинейное квазиоптимальное управление ленточным конвейером комплекса напольного хранения зернаuk_UA
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
230_Golodnyi.pdf
Розмір:
285.06 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: